Informed consent

Een firma die een handelsvergunning wil aanvragen voor een geneesmiddel dat identiek is aan een ander geneesmiddel dat al op de markt is, kan dit doen met de informed-consent-vergunningaanvraag.

Een informed-consent-vergunningaanvraag is een vergunningaanvraag die is gebaseerd op een volledige verwijzing naar het dossier van een ander product (het referentieproduct).

De belangrijkste vereiste voor een informed-consent-aanvraag is dat de firma het hele dossier van het referentieproduct overneemt (of altijd inzage heeft). De firma moet hiervoor toestemming hebben van de vergunninghouder van het referentieproduct.

De firma neemt alleen de administratieve gegevens (module 1) en de wettelijke basis niet over. Een informed-consent-product heeft een eigen wettelijke basis (artikel 10c van Directive 2001/83/EC).