MEB 47: Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de voorwaarden beschreven die gebruikt worden bij de beoordeling van aanvragen voor combinatieverpakkingen van geneesmiddelen. Deze voorwaarden staan in het beleidsdocument Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen (MEB 47).