MEB 41: Beleid betreffende handelsvergunningen zonder Nederlandse vertalingen van de productinformatie en/of mock-ups

Geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is afgegeven, worden niet altijd meteen daarna op de marktĀ  gebracht. Daarom kunnen er uitzonderingen gelden voor het indienen van Nederlandse vertalingen van de productinformatie en/of mock-ups.

Verwijzingen in het document

Algemeen

Introductie