Voedermiddelen

Een voedermiddel is een product van plantaardige of dierlijke oorsprong, waarvan het hoofddoel is te voldoen aan de voedingsbehoeften van dieren en dat gebruikt wordt voor orale vervoedering.

De regels voor het in de handel brengen en het gebruik van voedermiddelen en mengvoeders zijn opgenomen in Verordening 767/2009/EG ook wel de Marktverordening genoemd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving van de Marktverordening.

Voedermiddelen moeten opgenomen zijn in de bijlage van Verordening 68/2013/EU, ook bekend als de Catalogus.

Als een voedermiddel niet in de Catalogus is opgenomen dan moet dit voedermiddel voordat het voor het eerst in de handel wordt gebracht, aangemeld worden in het Feed Materials Register. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van vertegenwoordigers van de Europese diervoedersector. Er kan geen wettelijke status worden ontleend aan de vermelding van een bepaald product in het Feed Materials Register. Registraties, die op een bepaald moment worden toegevoegd aan de Catalogus, worden uit het Feed Materials Register verwijderd.

Mengvoeders

Voedermiddelen kunnen verwerkt worden tot een mengvoeder. Een mengvoeder is een mengsel van in ieder geval twee voedermiddelen met of zonder toevoegingsmiddelen. Een mengvoeder kan onderverdeeld worden in volledige diervoeders of aanvullende diervoeders. Op mengvoeders is ook de Marktverordening Diervoeders van toepassing.

In de handel brengen van een diervoeder

Ieder bedrijf dat diervoeders produceert, verwerkt, opslaat, transporteert of verhandelt moet een registratie bij de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit aanvragen. Bedrijven waar extra risico's voor de voedselveiligheid in het geding zijn moeten een erkenning aanvragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit.