Kruidengebruik bij dieren

Het gebruik van kruiden bij dieren valt onder verschillende wetgevingsgebieden, met de nodige onduidelijkheid als gevolg. Om hier meer helderheid in te verschaffen is onlangs het Informatiebulletin kruidengebruik bij dieren vastgesteld. Dit bulletin geeft een eerste overzicht van de verschillende opties die er zijn om een kruidenproduct in de markt te zetten en geeft globaal de vereisten hierbij.

Het informatiebulletin is vastgesteld in september 2018 en is een gezamenlijke uitgave van het Bureau Diergeneesmiddelen, de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.