Openbaar verslag Collegevergadering 1000

Tweede versie, 21 augustus 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten: 1, 7.b, 7.d, 7.f, 7.g, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 10.f, 10.i, 10.j, 13.7.b en de actiepuntenlijst. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 10.a.