Eindejaarsintrekkingen geneesmiddelen voor mensen

Verzoeken tot intrekking van handelsvergunningen en parallelhandelsvergunningen per 31 december 2022, de zogenoemde ‘eindejaarsintrekkingen’ voor geneesmiddelen voor de mens, moeten uiterlijk op 1 november 2022 door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ontvangen zijn om op tijd afgehandeld te worden.

Intrekkingen met gecombineerde bijsluiter moeten per geneesmiddelengroep ingediend worden in een aparte CESP-indiening. Meerdere geneesmiddelengroepen in één CESP-indiening kunnen niet in behandeling worden genomen. Intrekkingen zonder wijziging bijsluiter kunnen nog steeds in 1 CESP-indiening aangeboden worden.

Een verzoek tot intrekking dat op 2 november 2022 of later bij het CBG binnenkomt, wordt pas na 1 januari 2023 verwerkt. Dit betekent dat de vergunning niet is uitgeschreven op 31 december 2022 en de jaarvergoeding over 2023 dus verschuldigd is.

Ontvangt het CBG het verzoek tot intrekking tijdig, maar is een vergunning niet per 31 december 2022 ingetrokken, door lopende discussies over de noodzaak om het product beschikbaar te houden voor de patiënt? Dan stuurt het CBG een rekening voor de jaarvergoeding uit. Wordt het product in januari of februari alsnog ingetrokken? Dan ontvangt de handelsvergunninghouder een kredietnota.