Tarieven Bureau Diergeneesmiddelen voor 2024 opgenomen in herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022

Met ingang van 1 januari 2024 verhoogt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de tarieven. De tarieven van het Bureau Diergeneesmiddelen stijgen met 4,7%. Deze standaard verhoging van de tarieven is noodzakelijk vanwege de loon- en prijsontwikkelingen.

Naast deze standaard verhoging van de reguliere tarieven zijn er ook enkele nieuwe tarieven bijgekomen. Deze zijn het gevolg van een nieuwe werkwijze onder de Verordening diergeneesmiddelen. De nieuwe producttypes vindt u verderop in de tabel.

De tarieven die het Bureau Diergeneesmiddelen hanteert voor het jaar 2024 zijn opgenomen in de herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022. Deze treedt per 1 januari 2024 in werking.

Tarieven en producttypes

Het Bureau Diergeneesmiddelen berekent kosten voor het werk dat het uitvoert. Zo worden onder andere kosten berekend voor de aanvraag- en wijzigingsprocedures met betrekking tot het afgeven van handelsvergunningen en productie- en distributievergunningen voor diergeneesmiddelen. Ook betalen vergunninghouders een jaarvergoeding voor iedere vergunning die zij hebben. Aan ieder tarief is een producttype gekoppeld. 

Nieuwe tarieven en producttypes per 1 januari 2024

Producttype Soort aanvraag

Tarief 2024

Regeling artikel

1099

VNRA homeopathische handelsvergunning € 366,- 4.14.1

1100

VRA homeopathische handelsvergunning € 977,- 4.14.3.c

1101

Administratieve wijziging homeopathische registratie € 113,- 4.18a.2

1102

Wijziging homeopathische registratie € 366,- 4.18a.1

1103    

Wijziging registratie DGM voor specifieke gezelschapsdieren € 366,- 4.18a.1    

1104

Administratieve wijziging registratie DGM voor specifieke gezelschapsdieren € 113,- 4.18a.2

In het Overzicht tarieven en producttypen Bureau Diergeneesmiddelen vindt u naast de huidige tarieven ook de tarieven per 1 januari 2024. 

Tarieven 2023 – aantal verschillen tussen Regeling en weergave producttypelijst

Tijdens het bepalen van de nieuwe tarieven voor 2024 is het volgende geconstateerd: 

Bij de update van de Regeling diergeneesmiddelen 2022 met ingangsdatum 1 januari 2023 zijn een aantal afgesproken bedragen niet goed doorgevoerd. Meer informatie hierover kunt u lezen in de toelichting (op pagina 6) behorende bij de herziene Regeling diergeneesmiddelen 2022

De bedragen in de Regeling diergeneesmiddelen 2022 zijn leidend en daarom heeft dit gevolgen voor enkele in 2023 berekende tarieven. Heeft u in 2023 teveel betaald? Dan zal het CBG dit herstellen. U ontvangt in dat geval een creditnota. U hoeft hier zelf niets voor te doen. 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stel uw vraag aan het Bureau Diergeneesmiddelen via ons contactformulier