Uitkomst beoordeling homeopathische diergeneesmiddelen vallende onder artikel 10.4 van de Regeling Diergeneesmiddelen

Alle homeopathische diergeneesmiddelen waarvoor vóór 1 januari 2014 een handelsvergunningsaanvraag werd ingediend, mochten op de markt blijven totdat er een definitieve beslissing op de aanvraag werd genomen. De beoordeling van deze homeopathische diergeneesmiddelen is afgerond en de uitkomsten zijn te vinden in onderstaande lijst.