1.050 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanvraagformulier toestemming voor proeven met toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Als u diervoeding op de markt wil brengen met een toevoegingsmiddel dat (nog) niet is toegelaten, dan moet dit...

Formulier | 01-01-2018

Toestemming voor het uitvoeren van proeven met toevoegingsmiddelen voor diervoeding: aan te leveren informatie door aanvrager

Formulier | 01-01-2018

Overzicht van goedgekeurde compassionate use programma's

Het CBG kan toestemming verlenen voor het in de handel brengen van een (nog) niet geregistreerd geneesmiddel in schrijnende...

Publicatie | 21-12-2017

Agenda 894e Collegevergadering

Vergaderstuk | 21-12-2017

Benoemingsbesluit Bezwaarschriftencommissie

Publicatie | 21-12-2017

Register vergunningen vervaardigen, invoer, groot- en kleinhandel in diergeneesmiddelen

In het vergunningregister staan gegevens van de locatie waar de vergunninghouder bepaalde handelingen mag uitvoeren, zoals deze...

Publicatie | 20-12-2017

Beoordelingsrapport 2-fucosyllactose, aanvrager DuPont Nutrition & Biosciences ApS.

Een Engelstalig rapport van de beoordeling van 2’-fucosyllactose van het bedrijf DuPont Nutrition & Biosciences ApS op...

Rapport | 19-12-2017

MEB 47: Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de voorwaarden beschreven die gebruikt worden bij de beoordeling van...

Richtlijn | 19-12-2017

Beoordelingsrapport 2’-fucosyllactose, aanvrager FrieslandCampina Nederland B.V.

Een Engelstalig rapport van de beoordeling van 2’-fucosyllactose van het bedrijf FrieslandCampina Nederland B.V. op wezenlijke...

Rapport | 19-12-2017

RVG-nummers Clexane (enoxaparine)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nieuwe unieke RVG-nummers toegekend aan injecties met het...

Publicatie | 18-12-2017