Medicijnoverzicht: Wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in maart 2021 een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname kan leiden tot ernstige problemen. 

Update 2022:

Medicijnautoriteit CBG heeft dit medicijnoverzicht opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De lijst is in maart 2021 aangeboden aan het ministerie. Organisaties van artsen, apothekers, patiënten en zorgverzekeraars brengen jaarlijks een aangepast overzicht uit. Het CBG is hier niet bij betrokken. 

Kijk voor de versie van de leidraad van 2022 op Rijksoverheid.nl. Lees ook de Kamerbrief van de minister over deze leidraad.