Medicijnoverzicht: Wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in maart 2021 een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname kan leiden tot ernstige problemen. 

Update 2022:

Medicijnautoriteit CBG heeft het medicijnoverzicht ‘Wisselen Ongewenst’ opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De lijst is in maart 2021 aangeboden aan het ministerie.

In april 2022 hebben organisaties van artsen, apothekers, patiënten en zorgverzekeraars vervolgens de Leidraad Verantwoord Wisselen vastgesteld waarbij weliswaar gebruik is gemaakt van de CBG-lijst ‘Wisselen Ongewenst’, maar deze beide lijsten zijn niet één en het zelfde. Het CBG is niet bij dit proces betrokken geweest en dat zal ook gelden voor de jaarlijkse herziening van deze lijsten.