DHPC INOmax

De fabrikant van INOmax-cilinders heeft meldingen ontvangen van cilinders die niet goed afsluiten na gebruik. De cilinders bevatten het gas stikstofmonoxide. De storing is niet van invloed op de toediening van het gas bij de beademing. Ook zijn er geen negatieve effecten gemeld bij behandeling. De storing kan wel leiden tot ongemak bij het gebruik. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners daarom een aantal maatregelen te nemen als een cilinder niet goed afsluit.