Nieuw Strategisch Business Plan voor het CBG

Maatschappelijke impact 
met focus op expertise

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft voor de komende vier jaar de strategische koers bepaald in het Strategisch Business Plan 2024 – 2028: ‘Maatschappelijke impact met focus op expertise’. Een plan dat het CBG voorbereidt op de veranderingen die de komende jaren op ons afkomen. 

Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het CBG elke dag aan werkt, in Nederland en Europa. In alles wat we doen staan onze kernwaarden centraal: wetenschappelijk, waakzaam en in verbinding. In het nieuwe SBP omschrijven we de thema’s en de ambities waar we ons de komende jaren op richten voor medicijnen voor mens én dier. 

Veranderingen in het landschap van medicijnen vragen van ons om naar onze rol in Nederland en Europa te kijken. 

Het agentschap en het College sluiten met dit Strategisch Business Plan aan bij een weg naar verandering, die in de afgelopen jaren is ingezet en in de komende jaren steeds duidelijker gaat worden.

Voor onze organisatie houdt dit in dat we keuzes moeten maken, zodat we onze deskundigheid zo goed mogelijk in kunnen zetten. Met als doel om samen met het Europese netwerk op de best mogelijke manier de werkzaamheid en veiligheid van medicijnen te  blijven waarborgen voor de (Europese) patiënt.
 

Collegevoorzitter em. prof. dr. Ton de Boer:

Ons reguliere werk gaat gewoon door, maar we zien ook diverse nieuwe veranderingen aan de horizon. Het aantal aanvragen groeit en bestaande uitdagingen, zoals medicijntekorten, die blijven. En verder krijgen we als College én agentschap met veel nieuwe technologieën te maken op het gebied van medicijnontwikkelingen.

Secretaris en directeur agentschap CBG Paula Loekemeijer: 

Naast de uitdagingen die Ton schetst, staat de komende periode ook in het teken van nieuwe Europese wetgeving voor geneesmiddelen voor de mens. Die nieuwe wetgeving heeft een flinke weerslag op ons werk, dat hebben we in de afgelopen jaren immers al gezien bij de nieuwe verordening voor diergeneesmiddelen. Als (a)CBG moeten we toekomstgericht omgaan met informatie. We moeten de stap maken van het werken op basis van ‘documenten met informatie’ naar het werken met ‘data’.
 

Voor dit SBP hebben naast onze eigen medewerkers van het agentschap en Collegeledenook vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ketenpartners en stakeholders hun inzichten en kennis met ons gedeeld. Op basis daarvan hebben we deze strategische lijnen kunnen uitzetten om met het (a)CBG mee te gaan in het veranderende medicijnlandschap.