Aanbevelingen om tekorten GLP-1 receptor agonisten te beperken

De wereldwijde tekorten aan diabetesmedicijnen zoals Ozempic blijven voortduren. Daarom zijn er op Europees niveau aanbevelingen gedaan, die ervoor moeten zorgen dat deze medicijnen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de patiënten die ze écht nodig hebben.

De oproep gaat over de zogeheten GLP-1 receptor agonisten. Dit zijn naast Ozempic (semaglutide) ook medicijnen zoals Saxenda (liraglutide) en Victoza (liraglutide). Deze medicijnen zijn in verschillende Europese landen goedgekeurd voor de behandeling van diabetes of voor gewichtsverlies bij mensen met obesitas

Vanwege een sterk gestegen vraag is er sinds 2022 een tekort aan deze medicijnen in de hele Europese Unie. Deze tekorten lopen sterk op door het gebruik van deze medicijnen als afslankmiddel door mensen die géén obesitas hebben. Influencers promoten dit off-label gebruik van het medicijn, wat veelal ook zonder begeleiding door een arts gebeurt. 

De aanbevelingen komen van de Medicine Shortage Steering Group (MSSG), de stuurgroep van het Europees Medicijnagentschap (EMA) die zich bezighoudt met medicijntekorten. Medicijnautoriteit CBG neemt deel aan de MSSG. De MSSG maakt zich zorgen over het tekort en met name het off-label gebruik als afslankmiddel (zonder dat er sprake is van obesitas). 

De stuurgroep doet nu oproepen aan fabrikanten, Europese lidstaten, zorgverleners en het brede publiek, om de gevolgen van de tekorten te beperken. De groep hoopt dat fabrikanten de productiecapaciteit gaan verhogen en vraagt lidstaten om met beroepsverenigingen richtlijnen te ontwikkelen. Die moeten ervoor zorgen dat de medicijnen zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor patiënten die ze echt nodig hebben.

Het CBG deed eerder al aanbevelingen rond het tekort aan diabetesmedicijn Ozempic. Ook is er toen een risico-communicatiebrief (DHPC) verstuurd aan zorgverleners. 

Advies aan medicijngebruikers

  • Gebruik medicijnen zoals deze alleen onder toezicht (en op recept) van een arts;
  • Deze categorie medicijnen is niet voor korte-termijngebruik. Net als alle medicijnen hebben ze ook bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen (die bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voorkomen) zijn buikklachten zoals diarree en misselijkheid;
  • GLP-1 receptor agonisten zoals Ozempic, die online verkocht worden, kunnen vervalst zijn. Dat kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.