Rikje Ruiter beëdigd als nieuw Collegelid

Tijdens de Collegevergadering van 4 april 2024 is dr. Rikje Ruiter beëdigd als nieuw lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Rikje Ruiter is internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog. Sinds 2020 werkt zij bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. 

Ruiter studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, gevolgd door een universitaire master in klinische epidemiologie, die ze combineerde met een promotietraject in de farmaco-epidemiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam. 

In haar werk als internist heeft ze speciale aandacht voor multimorbiditeit, klinische farmacologie en oncogeriatrie. Ook werkt ze als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC. 

Vergroot afbeelding Collegelid Rikje Ruiter (links) en plaatsvervangend voorzitter Pieter de Graeff (rechts).
Dr. Rikje Ruiter, bij haar beëdiging als Collegelid.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt Collegeleden voor een termijn van 4 jaar. Ze zijn daarna tweemaal herbenoembaar.