Kora Doorduyn herkozen als voorzitter CMDh

Kora Doorduyn-van der Stoep is opnieuw gekozen als voorzitter van de Europese coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en decentrale procedures voor geneesmiddelen voor mensen (CMDh). Haar tweede termijn begint op 10 november en zal drie jaar duren.

Naast haar drie jaar als voorzitter van de CMDh, zet Kora zich al meer dan 10 jaar in als CMDh-lid. Daarnaast is ze actief in verschillende Europese werkgroepen. Voor een tweede termijn als voorzitter kreeg Kora steun van de CMDh-leden, vertegenwoordigers van alle deelnemende Europese lidstaten.

Reactie Kora Doorduyn-van der Stoep:

Ik ben blij en vereerd dat de leden vertrouwen hebben in mij als voorzitter. Ik heb me in de afgelopen drie jaar ingezet om de belangrijke rol van de CMDh meer bekendheid te geven in het Europese netwerk. Ook heb ik mij ingezet om de samenwerking met andere comités en het EMA te versterken. Hier ga ik mij de komende jaren verder voor inzetten. Ik kijk uit naar alle uitdagingen die op ons pad komen, zoals de farmaceutische wetgeving en variatie verordening. Met de inzet en goede samenwerking van alle CMDh-leden én het netwerk, heb ik alle vertrouwen in de komende periode!

Het CBG feliciteert Kora van harte met haar herkiezing als voorzitter en wenst haar een succesvolle tweede ambtstermijn toe. 

Over de CMDh

Binnen Europa zijn er verschillende comités die op wetenschappelijke basis beoordelingen uitvoeren en adviezen geven over de risico’s van geneesmiddelen. In deze comités werken de nationale autoriteiten in Europa veel en intensief samen.

Voor medicijnen in Europa zijn er twee soorten handelsvergunningen: een nationale handelsvergunning en een Europese handelsvergunning. Voor een aanvraag van een handelsvergunning in heel Europa wordt de centrale procedure gevolgd. In andere gevallen doen firma’s een aanvraag in één EU-land (nationale aanvraag) of kan een firma in één of meerdere landen een vergunning aanvragen (wederzijdse erkennings- of decentrale procedure). De Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – human (CMDh) is verantwoordelijk voor de coördinatie van dit laatste type procedures. Daarnaast adviseert de CMDh verschillende aspecten van de wederzijdse erkennings- of decentrale procedure en variatieprocedures. Ook heeft het CMDh een aantal taken met betrekking tot geneesmiddelenbewaking van nationale geneesmiddelen. Deze taak voeren ze uit op basis van aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Op onze website lees je meer over de samenwerking in Europa  en besluitvorming in Europa.