Geen vrijstelling voor Zuid-Afrikaans blauwtongvaccin

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om géén vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het Zuid-Afrikaanse blauwtongvaccin Blu-Vax. Er is helaas te weinig zekerheid over de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin. 

Het besluit van de minister is gebaseerd op een advies van Bureau Diergeneesmiddelen, onderdeel van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Bureau Diergeneesmiddelen heeft de informatie over het vaccin beoordeeld en adviseert géén vrijstelling te verlenen. Er zijn teveel onzekerheden over de veiligheid van het vaccin en er is twijfel of het wel voldoende werkt tegen de blauwtong in Nederland. 

Meer informatie is te lezen in de Kamerbrief en het adviesrapport