Column 'Over medicijnen': Vertrouwen staat voorop

Als medicijnautoriteit houden we ons bezig met de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van medicijnen en vaccins. We beoordelen de werkzaamheid en bijwerkingen voordat we nieuwe medicijnen toelaten. En we houden mogelijke bijwerkingen in de gaten ná toelating. Dat alles draagt ook bij aan een andere belangrijke taak van ons als CBG: het werken aan vertrouwen in medicijnen en stimuleren van goed gebruik. 

De afgelopen jaren zijn we ook op andere manieren druk geweest met dat vertrouwen. Bijvoorbeeld door onafhankelijke en betrouwbare informatie over medicijnen en vaccins te geven. Dat is nodig, en willen we zo open en transparant mogelijk doen. Om de medicijngebruiker te beschermen. 

Als medicijnautoriteit liggen we meer dan ooit onder een vergrootglas. Dat heeft positieve kanten, maar ook negatieve. Het is fijn dat we sneller kunnen reageren als er iets speelt. Maar het levert ook meer discussies en meer werk op. 

En op internet zie je steeds meer misinformatie of desinformatie: dingen die niet kloppen, maar die mensen onbewust of bewust veel delen alsof ze waar zijn. De vraag naar betrouwbare informatie groeit daarmee. Op basis van onze (wetenschappelijke) kennis proberen we aan die vraag te voldoen op onderwerpen waarbij wij dat kunnen doen. 

Vertrouwen komt soms ook in het gedrang als u als medicijngebruiker in de apotheek niet uw medicijn krijgt. We besteden veel tijd aan het voorkómen van medicijntekorten. Of aan het beperken van de gevolgen ervan voor de medicijngebruiker. 

Onze mogelijkheden zijn op sommige gebieden helaas maar beperkt. Dreigt een medicijn van de Nederlandse markt te verdwijnen? Dan kunnen wij dat op dit moment niet tegenhouden. We zien het als een kans om samen met het ministerie van VWS te kijken of we samen iets kunnen doen om dit voor kritische medicijnen te voorkomen. Zodat we dit soort medicijnen toch op de Nederlandse markt kunnen houden.

Onze taken, vraagstukken en dilemma’s hebben we op papier gezet. Ze staan in de Stand van de Uitvoering. Dat is een rapport dat we aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daarmee willen we inzicht geven in wat ons het afgelopen jaar bezig heeft gehouden, maar ook in wat de komende jaren belangrijk is. 

Beoordelen wordt namelijk steeds lastiger. Er komen bijvoorbeeld steeds meer medicijnen voor steeds kleinere groepen patiënten. Dat is positief. Maar het maakt het ook moeilijker om goed te beoordelen hoe goed een medicijn werkt. Terwijl dat wel is waar we voor staan: ervoor te zorgen dat u elke dag kunt vertrouwen op uw medicijn. 

Vergroot afbeelding 'Over medicijnen'  Maandelijkse column emeritus professor doctor Ton de Boer, voorzitter CBG

Over de column

Voorzitter em. prof. dr. Ton de Boer schrijft elke maand een column ‘Over medicijnen’, over gezondheid en welzijn. De column verschijnt ook op Gezondheid&Co, het gezondheidsplatform voor Noord-Nederland, van de Noordelijke Dagblad Combinatie (de NDC Mediagroep). De columns staan in het teken van de actualiteit en onze rol en ons werk als Nederlandse medicijnautoriteit.