Stand van de Uitvoering 2022: Druk op Europees systeem en beschikbaarheid medicijnen onder druk

Voor het aCBG staat het vertrouwen in medicijnen en vaccins centraal. Daar werken we elke dag aan, in Nederland en Europa. En dat willen we elke dag een beetje beter doen. Daarom kijken we terug op 2022. Welke vraagstukken en dilemma’s kwamen we tegen in ons werk? En waar kunnen we van leren? Dat schrijven we in onze Stand van de Uitvoering die we vandaag aanbieden aan de Tweede Kamer.

Dit zijn onze voornaamste thema’s:
 

 • Druk op het Europese systeem én het aCBG
  We reguleren de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van medicijnen voor mens en dier en werken samen in een Europees systeem met andere medicijnautoriteiten. Waaronder het Europees Medicijnagentschap (EMA). In het Europese netwerk zijn een paar medicijnautoriteiten die de meeste procedures en het grootste deel van het werk uitvoeren. Het aCBG is daar één van. De afgelopen jaren is er druk op het Europese systeem ontstaan. Dit komt onder andere door een stijging van het aantal medicijnbeoordelingen. Ook zijn de beoordelingen ingewikkelder geworden en ontstond er grote druk door COVID-19.
   
 • Beschikbaarheid van medicijnen
  In 2022 stond de beschikbaarheid van een aantal medicijnen onder druk. We zagen verschillende ontwikkelingen die nadelig zijn voor de beschikbaarheid van medicijnen in Nederland. We besteden veel tijd aan het voorkomen van dreigende tekorten of het beperken van de gevolgen. Maar vanuit onze taken en verantwoordelijkheden hebben wij beperkt invloed op de beschikbaarheid van medicijnen in Nederland. Als geneesmiddelen van de Nederlandse markt verdwijnen, heeft het aCBG niet de bevoegdheid dit tegen te houden. 
   
 • Betrouwbare informatie en transparantie
  Het aCBG heeft een actieve rol in het verspreiden van onafhankelijke, betrouwbare informatie over medicijnen en vaccins aan verschillende doelgroepen: van patiënt, tot arts en apotheker. Dit doen we om het vertrouwen in medicijnen en het goede gebruik ervan te stimuleren. Het is belangrijk dat we als aCBG deze rol pakken én blijven pakken. Want: we zijn een onafhankelijke medicijnautoriteit met de kennis in huis.
   
 • Vooruitblik: het aCBG in een veranderende omgeving
  De komende jaren vinden er belangrijke veranderingen plaats in de manier waarop we in Europa medicijnen op de markt toelaten. De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel bekendgemaakt om de Europese wetgeving over medicijnen te herzien. Het aCBG bereidt zich voor op deze nieuwe wetgeving en daarmee op het werken in een veranderende omgeving.

Over de Stand van de Uitvoering

De Tweede Kamer heeft de wens om de aandacht voor de uitvoering structureel te versterken en de voortgang van de uitvoering te kunnen volgen. Daaruit is de Stand van de Uitvoering voortgekomen. Het aCBG heeft deze eerste Stand van de Uitvoering opgesteld over de vraagstukken en dilemma's waar we in 2022 mee te maken hebben gekregen. Deze delen we met de Tweede Kamer. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport over de vraagstukken en dilemma's.
 

Over het aCBG en CBG

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan binnen de Rijksoverheid. Het agentschap (aCBG) ondersteunt het College. Als het over geneesmiddelen voor mensen gaat, valt het aCBG beheersmatig onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en inhoudelijk onder het gezag van het College (met uitzondering van centrale aanvraagprocedures). Het agentschap zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het CBG. Het agentschap handelt zo’n 20.000 zaken per jaar zelf af.