CBG: geen aanleiding om afleverstatus zelfzorgmedicijnen te veranderen

De indeling van de afleverstatus van zelfzorgmedicijnen verandert niet. Dit concludeert medicijnautoriteit CBG op basis van onderzoek naar de indeling van bepaalde zelfzorgmedicijnen, op verzoek van de minister van VWS. De aanleiding van het onderzoek waren zorgen over de juiste indeling van verschillende zelfzorgmedicijnen na aanpassing van de wet, waarbij digitale voorlichting wordt vastgelegd.

Bij dit wetsvoorstel (artikel 62 van de Geneesmiddelenwet) wordt vastgelegd dat er bij de aankoop van een zelfzorgmedicijn geen fysieke aanwezigheid hoeft te zijn van een drogist. In plaats daarvan wordt digitale voorlichting ook mogelijk. Digitalisering biedt volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) mogelijkheden om goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

Onderzoek naar afleverstatus

Het onderzoek richtte zich specifiek op zelfzorgmedicijnen zoals pijnstillers als NSAID’s, melatonine bij slaapproblemen, laxeermiddelen, maagzuurremmers en xylometazoline neusspray. En of er sprake was van verkeerd gebruik of misbruik. Samen met Bijwerkingencentrum Lareb is er gekeken naar trends van meldingen van bekende en mogelijk nieuwe bijwerkingen van deze medicijnen. Ook is beschikbare, relevante informatie, zoals de periodieke veiligheidsrapportages, meldingen, en wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Hieruit is geen aanleiding gevonden om tot een andere indeling te komen. Verder bleek er beperkt tot geen informatie beschikbaar te zijn over verkeerd gebruik of misbruik van deze middelen.

Het CBG concludeert daarom dat de huidige afleverstatus van deze medicijnen op dit moment nog steeds gerechtvaardigd is. Het uitgangspunt blijft dat alle zelfzorgmedicijnen voor kortdurend gebruik zijn.

Bevorderen van goed gebruik

Het CBG vindt dat de digitalisering in de zorg juist mogelijkheden biedt om het goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Het kan er namelijk voor zorgen dat betrouwbare, onafhankelijke en actuele informatie over medicijnen op een begrijpelijke en overzichtelijke manier direct beschikbaar komt. Bij zowel fysieke- als online-verkooppunten van zelfzorgmedicijnen. Dit kan in de toekomst bijdragen aan nog betere voorlichting.

Het CBG vraagt daarbij wel aandacht voor de 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn en moeite met lezen en/of schrijven hebben.

CBG bepaalt verkooppunt zelfzorgmedicijn

Het CBG bepaalt voor Nederland of een medicijn zonder recept, ook wel: zelfzorgmedicijn, verkocht mag worden en waar. Bijvoorbeeld: alleen bij de apotheek, alleen bij de apotheek en drogist of overal, zoals ook bij een supermarkt of benzinestation.