Nieuwste editie Regulatory Science Magazine

Veel mogelijke nieuwe medicijnen tegen kanker bereiken de patiënt helaas niet. Ze vallen af vóórdat ze goedgekeurd kunnen worden. Het consortium Oncode-PACT streeft naar een efficiëntere selectie van medicijnen, om zo medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen. Je leest er meer over in het hoofdartikel van de 15e editie van ons Regulatory Science Magazine.

In Oncode-PACT komen een aantal initiatieven samen, die zich richten op vier onderzoeksgebieden: small molecules, biologicals, therapeutische vaccins en cel- en gentherapie. Friso Smit en Lourens Bloem vertellen in het interview over het doel van Oncode-PACT én wat dit betekent voor het regulatoire proces. 

De ambities en doelen van Oncode-PACT vragen misschien een andere manier van werken. “Op dit moment zijn we in kaart aan het brengen wat er speelt in het regulatoire speelveld”, vertelt Lourens Bloem. “Ook kijken we hoe medicijnautoriteiten nu al inspelen op dergelijke innovatieve behandelingen en procedures.”

Naast het hoofdinterview lees je in Regulatory Science Magazine 15 uiteraard ook meer nieuws, zoals over het recente onderzoek waar CBG’ers bij betrokken zijn. Denk daarbij aan publicaties, projecten van masterstudenten én promovendi.