Regulatory Science Magazine over academische medicijnontwikkeling

Hoe zorgen we er samen voor dat nieuwe medicijnen die in de academische wereld ontwikkeld worden met zo min mogelijk belemmeringen beschikbaar komen voor de patiënt?  De veertiende editie van het Regulatory Science Magazine, ons Engelstalige online magazine over wetenschap, staat in het teken van academische medicijnontwikkeling.

De jaarlijkse Wetenschapsdag van het CBG is het hoofdonderwerp van deze editie van het Regulatory Science Magazine. Diverse sprekers gingen tijdens deze dag in februari vanuit verschillende perspectieven in op de kansen en de uitdagingen waar onderzoekers uit klinische of universitaire hoek mee te maken krijgen bij het ontwikkelen van geneesmiddelen.

Academic Pharma

Naast een verslag van de dag is in het magazine ook een interview te lezen met Teun van Gelder en Carla Hollak; beiden sprekers tijdens de Wetenschapsdag. In het interview gaan ze dieper in op het onderwerp. “Academic pharma is één van de centrale onderzoeksthema’s van het LUMC”, legt Teun van Gelder uit. Hij is hoogleraar klinische farmacologie aan het LUMC in Leiden. Volgens hem kan nauwere samenwerking tussen industrie en academia leiden tot meer succesvolle medicijnontwikkeling. “In Leiden zien we dat alle randvoorwaarden er zijn en dat nauwere samenwerking kan leiden tot succesvollere resultaten.”

Medicijn voor de Maatschappij

Carla Hollak, hoogleraar Metabole Ziekten aan het Amsterdam UMC bevestigt de kracht van die samenwerking vanuit haar eigen perspectief. Ze is betrokken bij het initiatief Medicijn voor de Maatschappij, waarin getracht wordt om te werken aan duurzame beschikbaarheid (en betaalbaarheid) voor medicijnen voor zeldzame ziektes. “We hebben behoefte aan nieuwe manieren van samenwerking”, stelt ze. “Bij Medicijn voor de Maatschappij leren we dat al doende en proberen we bottom-up te werken, door een business case neer te zetten rond een medicijn voor een zeldzame aandoening. Nieuwe vormen van samenwerking kunnen dan tot succes leiden.”

Europese samenwerking

Een derde hoofdartikel in het magazine beschrijft de totstandkoming van een Europese standaard voor elektronische productinformatie (ePI) rond medicijnen. Erol Hofmans (CBG) en Elizabeth Scanlan van het Europees Medicijnagentschap EMA leggen uit wat ePI op kan leveren. Erol: “Patiënten zijn ermee gebaat omdat ze hun medicijninformatie beter en gemakkelijker kunnen gebruiken. Naast de papieren bijsluiter is er altijd up to date informatie beschikbaar. Misschien wordt het zelfs mogelijk om informatie op maat te gaan maken voor verschillende patiëntengroepen.”

Ook op wetenschappelijk vlak komen er nieuwe mogelijkheden. Elizabeth: “In plaats van productinformatie in afzonderlijke documenten, is de elektronische productinformatie straks toegankelijk via openbare databases. Dat opent een scala aan nieuwe mogelijkheden voor het analyseren van die data.”

Uiteraard besteden we ook in Regulatory Science Magazine 14 weer volop aandacht aan ander recent onderzoek waar het CBG bij betrokken is. Denk aan projecten van masterstudenten en het onderzoek van twee kersverse promovendi. Ook is er nieuws over verschillende workshops en projecten.