Voorbereidingen tegen mogelijk tekort ontstekingsremmer tocilizumab

De vraag naar het medicijn RoActemra (tocilizumab) is wereldwijd gestegen. Het middel is bedoeld voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, maar artsen gebruiken het ook bij de behandeling van COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Om de gevolgen van een mogelijk tekort te beperken, is een meerfasenplan opgesteld.

RoActemra is een geregistreerd medicijn voor de behandeling van ernstige vormen van reuma, zoals gewrichtsreuma, spierreuma en jeugdreuma. Ook gebruiken artsen RoActemra bij patiënten die immuuntherapie (CAR-T ) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben van ernstige ontstekingsreacties (Cytokine Release Syndrome, CRS).

Het Europees medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van tocilizumab voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Artsen zetten RoActemra hier nu ook al voor in. 

Op dit moment is er geen tekort in Nederland. Maar dat is niet uit te sluiten, door de verhoogde vraag. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) kijkt daarom naar een ander medicijn om in te zetten voor de behandeling van coronapatiënten. Dat kan waarschijnlijk een mogelijk tekort opvangen voor patiënten met een ernstige vorm van reuma en voor patiënten met CRS.

Tocilizumab is een zogeheten Interleukine-6 remmer (IL-6). Het middel sarilumab heeft eenzelfde werkingsmechanisme. Het LCG heeft besloten de inzet van sarilumab te adviseren als alternatief voor tocilizumab, in overleg met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).

Om te waarborgen dat zowel patiënten voor de geregistreerde indicaties áls COVID-19 patiënten behandeld kunnen worden met IL-6 remmers is een plan in drie fases opgesteld, passend bij de actuele voorraad en behoefte aan deze IL-6-remmers. De inzet van sarilumab bij de behandeling van corona patiënten is fase 1 uit dit plan.

Minister de Jonge schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat het LCG hem dit heeft geadviseerd. Dat deed het LCG samen met Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB), Commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (ATG+) en het Expertiseteam behandeling COVID-19 van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). In het advies staat dat er maatregelen nodig zijn, zodat de beperkte voorraad zo goed mogelijk wordt ingezet. Het LCG staat in nauw contact met de behandelende zorgverleners, de vergunninghouders van de IL-6 remmers en met het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten. De voorraadsituatie van de IL-6 remmers wordt nauwlettend gemonitord.

Doel is om de behandeling voor alle patiënten zo goed mogelijk voort te zetten.

Lees meer over het plan op de website van FMS.