Parallelhandelsvergunning voor tetanusantistoffen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een parallelhandelsvergunning afgegeven voor Tetagam-P, oplossing voor injectie. Deze registratie kan helpen in de oplossing van langdurige tekorten aan tetanusantistoffen in Nederland.

Tetanusantistoffen werken tegen giftige stoffen die geproduceerd worden door de bacterie ‘Clostridium tetani’. Deze bacterie kan in het lichaam komen via een wond waar vuil (bijvoorbeeld aarde) in is gekomen. De giftige stoffen kunnen ernstige acute spierkrampen veroorzaken, ook wel bekend als de ernstige ziekte tetanus. Het medicijn bestaat uit antistoffen die uit bloedplasma van donoren gehaald worden. Deze tetanusantistoffen worden toegediend om tetanus te voorkomen bij bijvoorbeeld een open wond of om iemand die tetanus heeft te behandelen.

Tekort medicijnen met tetanusantistoffen

Sinds 2016 was er een tekort aan het Tetaquin (RVG 17058) vanwege productieproblemen. Hierdoor was er geen medicijn met tetanusantistof meer beschikbaar in Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in deze periode toestemming gegeven om de tetanusantistoffen uit het buitenland op artsenverklaring aan Nederlandse patiënten te leveren, op basis van de Geneesmiddelenwet. Deze toestemming komt te vervallen nu een parallelregistratie voor Tetagam-P (RVG 128188//17058) is afgegeven. De inspectie verzoekt apotheekhoudenden, fabrikanten en groothandelaren om eerst de voorraad op te maken, voordat zij het geregistreerde alternatief bestellen.