Aanbevelingen over boosterprik of derde dosis van de coronavaccins

Een deel van de mensen met een ernstig verzwakt afweersysteem kan baat hebben bij een derde prik met het coronavaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Daarnaast zorgt een boosterprik van Pfizer bij gezonde mensen tot aanmaak van meer antilichamen. Dit zijn bevindingen van het beoordelingscomité CHMP van het Europees Medicijnagentschap EMA, op basis van de gegevens uit verschillende studies. Medicijnautoriteit CBG zit namens Nederland in dit comité.

Derde prik voor mensen met een verzwakt afweersysteem

Het comité komt tot de conclusie dat mensen met een verzwakt afweersysteem mogelijk baat kunnen hebben bij een derde prik, gegeven tenminste 28 dagen na de tweede prik. Deze conclusie is gebaseerd op resultaten uit een aantal studies waarin mensen met een onderdrukt afweersysteem na orgaantransplantatie een derde prik kregen toegediend. Hieruit bleek dat een extra prik ervoor kan zorgen dat het lichaam extra antilichamen kan aanmaken.

Er is echter geen direct bewijs dat het aanmaken van antilichamen bij deze patiënten leidt tot een betere bescherming tegen COVID-19. Toch is het te verwachten dat de extra prik de bescherming bij in ieder geval een deel van de patiënten versterkt. Het EMA blijft nieuwe data over de effectiviteit nauwlettend volgen.

Boosterprik voor volwassenen met een normaal afweersysteem

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een derde prik voor mensen met een verzwakt afweersysteem en een zogeheten booster prik voor mensen met een normaal werkend afweersysteem.

Voor de evaluatie van de boosterprik keek het comité naar een studie waarin gezonde gevaccineerden tussen de 18 en 55 jaar een boosterprik kregen met Comirnaty, zo’n 6 maanden na de tweede prik. Daarbij is gezien dat de hoeveelheid antilichamen in het bloed toenam tot een niveau, hoger dan na de eerste twee prikken. Er is ook gekeken naar de veiligheid. Die was vergelijkbaar met de veiligheid van de tweede prik. Op basis van deze informatie kan, als daar reden toe is, een boosterprik gegeven worden.

De effecten van een boosterprik met het Spikevax vaccin worden op dit moment nog onderzocht.

Collegevoorzitter prof. dr. Ton de Boer:

Uit de onderzoeken die nu zijn bekeken, blijkt dat een derde prik of een booster met deze vaccins het lichaam helpt om extra antilichamen aan te maken. Het is aannemelijk dat dit de bescherming ten goede komt. Het is daarbij wel zaak om goed te blijven kijken naar nieuwe gegevens over effectiviteit en veiligheid.

Afweging voor het inzetten van de boosterprik

Of en wanneer een boosterprik ingezet wordt, hangt af van nationaal beleid in de EU-lidstaten. In Nederland krijgt de minister daarover onder meer advies van de Gezondheidsraad. Het is belangrijk om te blijven kijken naar nieuwe gegevens over effectiviteit en veiligheid. Het risico op zeer zeldzame bijwerkingen, zoals ontstekingen aan de hartspier of het hartzakje, die eerder gezien zijn, is niet bekend. Dit zijn factoren waar het EMA nauwkeurig naar blijft kijken.

De bijsluiters en productinformatie worden aangepast met deze adviezen.