Ook bij lage dosis Venclyxto risico op tumorlysissyndroom

Patiënten die het leukemiemiddel Venclyxto (venetoclax) gebruiken, lopen ook met de laagst toegestane hoeveelheid van dit middel het risico op het tumorlysissyndroom (TLS). Dit blijkt uit recente meldingen. Bij TLS komen in korte tijd heel veel afbraakstoffen van dode kankercellen vrij. Het lichaam kan deze niet goed wegwerken. Medicijnautoriteit CBG komt daarom met aangepaste adviezen voor zorgverleners en patiënten om TLS te helpen voorkomen.

Venetoclax wordt gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), een vorm van bloedkanker, al of niet in combinatie met andere medicijnen.

Advies aan patiënten

  • Houd u altijd precies aan de hoeveelheid venetoclax die u moet gebruiken;
  • U krijgt van uw behandelend arts een patiëntenkaart mee. Lees deze kaart goed en zorg dat u deze steeds bij u heeft. Er staat op wat de symptomen zijn van het tumorlysissyndroom (TLS), zoals koorts, misselijkheid, kortademigheid, verwardheid en donkere of troebele urine. En wat u moet doen om TLS te voorkomen;
  • Krijgt u toch last van symptomen van TLS? Stop met het innemen van venetoclax en neem direct contact op met uw behandelend arts.

Advies aan artsen

  • Beoordeel het risico op TLS bij uw patiënt, voordat u de eerste dosis venetoclax geeft;
  • Laat elke patiënt voor de behandeling veel water drinken, en geef elke patiënt urinezuurverlagende middelen;
  • Monitor de bloedchemie en de tumorlast van de patiënt. Voer de aanbevolen dosisaanpassingen uit bij veranderingen in bloedchemie of bij symptomen die wijzen op TLS;
  • Leg elke patiënt uit wat TLS is, wat de risico’s en symptomen zijn en hoe deze te voorkomen;
  • Geef elke patiënt een patiëntenkaart mee met uitleg en contactgegevens.

Brief met risico-informatie

De firma AbbVie heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar hematologen, hematologen in opleiding, ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.