Wetenschapsbeleid 2020 - 2024: ‘Reguleren met de kennis van morgen’

Het CBG presenteert vandaag het wetenschapsbeleid 2020-2024. Onder de noemer ‘Reguleren met de kennis van morgen’ zijn acht hoofdthema’s bepaald op basis waarvan we de komende jaren het beleid rond regulatoir onderzoek vormgeven.

Het Wetenschapsbeleid 2020-2024 beschrijft de strategische richting van onze wetenschappelijke activiteiten, die ons helpen om te innoveren én onze regulatoire processen in NL en EU te verbeteren. “Om medicijnen beschikbaar te maken voor de patiënt, die veilig en effectief zijn, willen we ons werk zo goed mogelijk uitvoeren met de laatste stand van de wetenschap. Wetenschappelijk onderzoek helpt ons onze medicijnbeoordelingen te verbeteren, meer kennis te vergaren en daarmee ons werk beter te doen”, stelt prof. dr. Marcel Bouvy, Collegelid én voorzitter van de Commissie Wetenschap van het CBG.

Acht hoofdthema’s

Het Wetenschapsbeleid bestaat uit acht hoofdthema’s die aansluiten bij het Strategisch Business Plan 2020-2024 van het CBG. “Deze acht hoofdthema’s zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk van ons werk en sluiten aan bij de gehele cyclus van geneesmiddelen”, legt programmamanager Wetenschap dr. ir. Marjon Pasmooij uit.

  1. Vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (3V’s)
  2. Geavanceerde therapieën (ATMP’s)
  3. Data gedreven beoordeling
  4. Personalised medicine & biomarkers
  5. Medical devices
  6. Generieken
  7. Goed gebruik
  8. Veiligheid en effectiviteit na registratie

De acht hoofdthema’s vormen onze leidraad, waar we ons de komende jaren op gaan richten, uiteraard nooit zonder ons daarop te beperken. Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk en de publieke gezondheid blijven we nauwgezet volgen.

Samenwerking is essentieel

Al het onderzoek waarbij het CBG betrokken is, doen we samen met externe partijen, zoals collega-autoriteiten, academische groepen, farmaceutische bedrijven en andere ketenpartners en kennisinstituten. “De verbinding met een groot internationaal netwerk is heel belangrijk”, stelt Marjon in een interview over de rol van wetenschap binnen het CBG. “Natuurlijk is de inhoud gedreven vanuit onze eigen kernwaarden, maar samenwerking is essentieel.

Patiëntperspectief in elk thema

In het nieuwe wetenschapsbeleid is er meer aandacht voor het patiëntperspectief, zegt Collegevoorzitter prof. dr. Ton de Boer. “Het patiëntperspectief is in álle thema’s vertegenwoordigd. De benefit-risk balans, de afweging tussen de werkzaamheid en de veiligheid, staat centraal in onze beoordelingen, dat bekijken we altijd vanuit patiëntperspectief. Ook bij onderzoek is het van belang dat dat perspectief ingebracht wordt.”