Vermijd gebruik Ondexxya bij inzet heparine

Andexanet alfa (Ondexxya) kan leiden tot ongevoeligheid voor het antistollingsmiddel heparine. Bij het doen van een stollingstest leidt het gebruik van deze middelen samen daardoor mogelijk tot een verkeerd beeld van het effect van de heparine. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om het gelijktijdig gebruik van andexanet alfa en heparine, bijvoorbeeld tijdens een operatie, te vermijden.

Andexanet alfa is een medicijn dat het antistollingseffect van apixaban of rivaroxaban (directe factor-Xa-remmers) tegengaat. Andexanet alfa wordt toegepast bij levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen, bijvoorbeeld tijdens een spoedoperatie of na een ongeluk.

Advies aan zorgverleners

  • Vermijd het gebruik van andexanet alfa direct vóór heparinisatie (bijvoorbeeld tijdens een operatie).

Brief met risico-informatie

Portola Netherlands B.V. heeft een brief verstuurd over dit onderwerp, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers, internisten, intensivisten, spoedeisende hulp artsen, cardiologen, chirurgen, thoraxchirurgen en anesthesiologen (plus genoemde zorgverleners in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.