Sabina Kersting beëdigd als nieuw Collegelid CBG

Mevrouw dr. S. (Sabina) Kersting is op 27 augustus 2020 beëdigd als nieuw Collegelid bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Mevrouw Kersting werkt sinds 2013 als hematoloog op de afdeling Hematologie in het Haga Ziekenhuis. Binnen haar werk vindt zij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de juiste zorg voor alle patiënten. Daarom spande zij zich de afgelopen jaren binnen de werkgroepen chronische lymfatische leukemie (CLL) en chronische myeloide leukemie/myeloproliferatieve ziekten (CML/MPN) van stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) in om richtlijnen tot stand te brengen. Daarnaast gaf mevrouw Kersting als bestuurslid van de CLL-werkgroep advies aan het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Door haar activiteiten op diverse werkterreinen heeft mevrouw Kersting ervaring met het kritisch evalueren van wetenschappelijke onderbouwingen en de balans tussen het belang voor de patiënt en de maatschappelijke impact. Ook heeft zij ervaring met het voorbereiden van vergaderingen en samenwerken in commissies om tot een overeenstemming te komen.

Collegeleden worden door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.