Bewaar infuusvloeistof Ecalta niet in de vriezer

Invriezen van de infuusvloeistof Ecalta (anidulafungine) kan leiden tot vorming van zichtbare deeltjes in de oplossing na ontdooiing. Dat blijkt uit onderzoek naar de bewaarcondities van dit medicijn. Er zijn geen veiligheidsrisco’s waargenomen. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert apothekers om het medicijn niet in de vriezer te bewaren. De huidige productinformatie wordt hier binnenkort op aangepast.

Anidulafungine is een poeder dat wordt gebruikt voor het klaarmaken van een infuusvloeistof voor de behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen, een infectie in het bloed of inwendige organen door schimmelcellen.

Advies aan apothekers:

  • Bewaar de infusieoplossing met anidulafungine, in tegenstelling tot de informatie uit de huidige productinformatie, niet in de vriezer. De oplossing voor de infusie kan 48 uur op 25°C bewaard worden (in plaats van minimaal 72 uur in de vriezer).
  • Het advies om de oplossing vóór toediening altijd op aanwezigheid van deeltjes en verkleuringen te controleren blijft gehandhaafd. Zijn er deeltjes of verkleuringen zichtbaar? Gooi de oplossing dan weg.

Het farmaceutisch bedrijf past binnenkort de productinformatie voor Ecalta aan met de juiste instructies over het bewaren en controle van de infusieoplossing.

Brief met risico-informatie

De firma Pfizer Europe MA EEIG heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar ziekenhuisapothekers en poliklinische apothekers.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.