Instructies voor het inbrengen anticonceptiestaafje Implanon NXT aangepast

Uit meldingen kwam naar voren dat het anticonceptiestaafje Implanon NXT niet altijd op zijn plaats blijft zitten en daardoor schade aan zenuwen of bloedvaten kan veroorzaken. De instructies voor het inbrengen van het anticonceptiestaafje zijn daarom aangepast.

Implanon NXT is een staafvormig, langwerkend anticonceptiemiddel om zwangerschap te voorkomen. Dit anticonceptiestaafje wordt door een arts onder de huid geplaatst. Dit gaat heel af en toe niet goed.  Wordt het anticonceptiestaafje te diep of niet goed ingebracht? Dan kan dit ongewenste gevolgen hebben.

Advies aan patiënten

  • Controleer af en toe of het implantaat nog op dezelfde plek zit als waar uw arts het heeft ingebracht. Vraag uw arts om instructies. Voelt u het staafje niet meer zitten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. 

Advies aan artsen

Om het risico op schade aan bloedvaten en zenuwen te minimaliseren, zijn de instructies voor het inbrengen en verwijderen van het implantaat als volgt aangepast:

  • De positie van de arm: Tijdens inbrengen en verwijderen van het implantaat moet de arm van uw patiënt gebogen zijn bij de elleboog, met de hand onder het hoofd (of zo dichtbij als mogelijk).
Vergroot afbeelding
P = Proximaal (richting de schouder); D = Distaal (richting de elleboog)
  • De inbrengplaats van het implantaat: Breng het implantaat net onder de huid in, aan de binnenzijde van de niet-dominante bovenarm. De inbrengplaats is net onder de huid over de triceps, op ongeveer 8-10 cm vanaf de epicondylus medialis en 3-5 cm onder de plooi (sulcus) tussen de biceps en de triceps (zie afbeelding).
  • Er wordt dringend aangeraden om Implanon NXT alleen in te brengen en te verwijderen na het volgen van een training over het gebruik van de Implanon NXT applicator en de technieken voor inbrengen en verwijderen van het implantaat. Vraag zo nodig supervisie bij het inbrengen of verwijderen van het implantaat.
  • Video’s over het inbrengen en verwijderen van Implanon NXT vindt u op www.implanonnxtvideos.eu.
  • Controleer direct na het inbrengen en bij ieder controlebezoek of het implantaat nog aanwezig is door het te palperen. Het wordt aanbevolen om uw patiënt drie maanden ná het inbrengen van Implanon NXT terug te laten komen voor een medische controle. Instrueer uw patiënt om ook zelf het implantaat af en toe te controleren of het zich op de juiste plaats bevindt.
  • Is het implantaat niet voelbaar? Dan moet uw patiënt zo snel mogelijk contact opnemen. Zorg ervoor dat uw patiënt de waarschuwingskaart (voorheen gebruikerskaart) met deze informatie meekrijgt.

Is een implantaat niet palpeerbaar? Dan mag deze alleen worden verwijderd door een zorgverlener die ervaren is in het verwijderen van diep geplaatste implantaten en bekend is met het lokaliseren van implantaten en de anatomie van de arm.

Brief met risico-informatie

De firma Merck Sharp & Dohme B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar huisartsen, gynaecologen, abortusartsen en verloskundigen (plus de hiervoor genoemde zorgverleners in opleiding).