Publieke consultaties

Op deze pagina publiceert het CBG ideeën voor nieuwe beleidsdocumenten of ingrijpende wijzigingen in beleidsdocumenten. Een beleidsdocument dat het CBG op kleine punten aanpast, wordt niet per se gepubliceerd voor publieke consultatie.

Een publieke consultatie wordt in principe gepubliceerd voor een termijn van 6 weken. Indien er sprake is van een vakantieperiode, hanteert het CBG een langere termijn. Bij iedere publicatie wordt de mogelijkheid geboden om via een reactieformulier commentaar op het consultatiedocument te leveren.

Nadat de periode van de publieke consultatie van een bepaald onderwerp verlopen is, wordt het document verwijderd van de website.