Contact Commissie Registratie (CCR)

De Contact Commissie Registratie (CCR) is een overleg tussen het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en koepelorganisaties van de farmaceutische industrie. In de bijeenkomsten worden onderwerpen van wederzijds belang besproken en zo mogelijk afspraken gemaakt om gezamenlijke problemen op te lossen.

De CCR bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • HollandBIO. HollandBIO is de belangenvereniging van Nederlandse biotechnologiebedrijven in de medische, industriële en agro-foodsector.
  • Bogin - de Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland - is de belangenorganisatie van generieke geneesmiddelenfabrikanten.
  • Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Het CBD vertegenwoordigt in de CCR de leden die handelsvergunninghouder zijn.
  • Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen representeert farmaceutische bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe en vernieuwende geneesmiddelen.
  • Neprofarm. Neprofarm is de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten, en vertegenwoordigt de belangen van fabrikanten en importeurs van geregistreerde merkgeneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.
  • VES. Vereniging Euro Specialités. De VES vertegenwoordigt aanvragers van parallelhandelsvergunningen. 
  • Generieke Leveranciers Nederland. De GLN is een vereniging waarbinnen zeven leveranciers van generieke geneesmiddelen zich verzameld hebben.