Overzicht van goedgekeurde compassionate use programma's

Het CBG kan toestemming verlenen voor het in de handel brengen van een (nog) niet geregistreerd geneesmiddel in schrijnende gevallen, ook wel compassionate use programma genaamd. Een fabrikant kan deze geneesmiddelen voor de patiëntengroep beschikbaar stellen. In het overzicht staan alle goedgekeurde compassionate use programma’s vermeld inclusief de indicatie en looptijd.

Overzicht goedgekeurde compassionate use programma's