Bezwaarschriften

Onze bezwaarschriftenprocedure geeft burgers de gelegenheid om de juistheid van een besluit aan de orde te stellen. Op basis van een bezwaar kan het CBG vervolgens het besluit opnieuw bekijken en mogelijke fouten herstellen, zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen.

Beslissingen hierover nemen we op basis van onze bezwaarschriftenprocedure.

Gepubliceerde beslissingen