Aangepast beleid voor DHPC's

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft zijn beleid voor de Direct Healthcare Professional Communications (DHPC's) aangepast. Het gaat om beleid voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De wijziging betreft:

  • MEB 44 - beleidsdocument voor nationale implementatie van DHPC's
    De handelsvergunninghouder moet een (of meerdere) foto’s aanleveren van het betreffende medicijn. Deze wordt ingezet voor een betere herkenbaarheid van het betreffende product bij het publiceren van de DHPC.

Totstandkoming van het beleid

Het CBG heeft voor deze geringe aanpassing van het beleid geen publieke consultatie uitgevoerd. Wel is het voorstel voorgelegd aan zorgverleners (Commissie Praktijk).