MEB 43: Twee ronden beoordelingsbeleid voor nationale procedures

Het beperken van het aantal beoordelingsronden voorkomt overschrijding van de (wettelijk) vastgestelde tijd waarbinnen het CBG een besluit dient te nemen over een aanvraag/variatie. Om het beperken van het aantal beoordelingsronden te faciliteren is het twee ronden beoordelingsbeleid ingesteld. Dit beleid houdt in dat zwaarwegende bedenkingen uit de eerste beoordelingsronde afdoende moeten worden beantwoord in de tweede beoordelingsronde.