CBG Wetenschapsdag 2023: biomarkers en presentatie wetenschapsbrochure

De CBG Wetenschapsdag 2023 in de Jaarbeurs in Utrecht stond afgelopen donderdag in het teken van biomarkers en zogeheten Companion Diagnostics. Dit zijn onderwerpen die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van veel nieuwe medicijnen. Ook presenteerden we een brochure met een update over wetenschappelijk onderzoek waar het CBG bij betrokken is. 

Het CBG heeft in 2021 een Wetenschapsbeleid opgesteld voor de jaren 2020-2024 om richting te geven aan onze wetenschappelijke activiteiten. Dat beleidsplan is in lijn met het Strategisch Business Plan en bestaat uit acht thema’s. Deze acht thema’s hebben als doel om de beoordeling van medicijnen, het juiste gebruik van medicijnen en het vertrouwen van mensen in medicijnen te verbeteren.

Brochure

Inmiddels zijn we over de helft van die periode. In een (Engelstalige) digitale brochure geven we aan de hand van de acht onderzoeksthema’s een update over het wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het Wetenschapsbeleid. Naast deze acht thema’s is er ook aandacht voor internationale projecten waar het CBG bij betrokken is, zoals het in 2022 opgeleverde STARS (Strengthening Training of Regulatory Science in Academia).

Marjon  Pasmooij, hoofd van de afdeling wetenschap: 

“Deze brochure is een belangrijke mijlpaal. Hierin beschrijven we de wetenschappelijke activiteiten met betrokkenheid van het CBG tijdens de afgelopen jaren. Ook lichten we het wetenschappelijk onderzoek toe waar we momenteel aan werken. Veel van het onderzoek wordt uitgevoerd door PhD-studenten. In deze brochure hebben we hen voor het voetlicht gebracht – de brochure bevat 22 interviews met PhD-studenten.”

Eén van de thema’s in het Wetenschapsbeleid 2020-2024 is ‘Personalised medicines en biomarkers’. Bij personalised medicine krijgt een patiënt op basis van diens unieke individuele kenmerken een zo goed mogelijke behandeling. Biomarkers spelen hier een rol bij. Biomarkers zijn meetbare karakteristieken (‘waardes’) bij een patiënt. Dit kunnen bijvoorbeeld stofjes zijn die in het bloed zitten, maar ook bepaalde veranderingen in het erfelijk materiaal. 

Biomarkers

Biomarkers waren dan ook het hoofdonderwerp van de CBG Wetenschapsdag 2023. Dit thema werd van verschillende kanten belicht. Uiteraard was er aandacht voor hoe biomarkers ingezet worden om te bepalen welke patiënten welke behandeling kunnen krijgen en hoe effectief een behandeling kan zijn. Maar er was ook aandacht voor de ontwikkeling en validatie van biomarkers.

Companion Diagnostics

Naast biomarkers stonden Companion Diagnostics op het programma. Dit zijn (laboratorium)testen waarmee je de effectiviteit of veiligheid van een medicijn bij een patiënt vooraf kunt voorspellen. Validatie en goedkeuring zijn ook belangrijke onderwerpen bij Companion Diagnostics (CDx). Tot mei 2022 was er geen rol voor het Europese medicijnagentschap EMA bij het certificeren van deze testen. In mei 2022 is er nieuwe Europese regelgeving (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation, IVDR) in werking getreden. Doel van die regels is om de kwaliteit van deze testen te waarborgen. Met de ingang van de nieuwe regelgeving moeten instanties die deze testen goedkeuren (met een CE-keurmerk) de effectiviteit en veiligheid van deze CDx afstemmen met het EMA. 
 

Naast de presentaties over het hoofdonderwerp was er ook veel ruimte voor onderzoek van promovendi. Zestien van hen gaven tijdens de middag een korte pitch over hun eigen onderzoek, waarna ze daarover met bezoekers van de dag in discussie gingen aan de hand van wetenschappelijke posters. 

 

Aan het einde van de dag leidde dagvoorzitter prof. Eric Boersma (Collegelid én voorzitter van de Commissie Wetenschap van het CBG) nog een interessante paneldiscussie met de sprekers. 

Een uitgebreider verslag van de CBG Wetenschapsdag 2023, inclusief de presentaties van (een deel van) de sprekers, lees je binnenkort op onze Engelstalige website.