CBG Jaarverslag 2021: De blik vooruit

Net als in 2020 was het coronavirus nadrukkelijk aanwezig in 2021. Wederom een druk en bijzonder jaar. In het jaarverslag over 2021 kijken we terug op wat we gedaan hebben, maar zeker ook vooruit: naar onze bijdrage aan een weg uit de pandemie én naar de toekomst van het CBG als geheel.

Het vele werk aan vaccins en medicijnen tegen het coronavirus startte uiteraard al in 2020. Maar het leidde in 2021 tot een aantal mooie mijlpalen. Zo zijn er in Europa eind 2021 vijf goedgekeurde coronavaccins en zes goedgekeurde medicijnen tegen het coronavirus te noteren. Vanuit het CBG waren we nauw en intensief betrokken bij de beoordelingsprocessen en wetenschappelijke adviezen.

Dat alles deden we in nauwe samenwerking in het Europese netwerk. Een netwerk waar het CBG nog steeds prominent aanwezig is. “Eigenlijk stonden we in 2021 op alle vlakken in de top 5, als je kijkt naar de rapporteur- en co-rapporteurschappen. Samen met onze belangrijke rol bij de beoordeling van de coronavaccins is dat een teken van vertrouwen dat we kregen vanuit de andere landen. Een compliment voor alle CBG-medewerkers”, vertelt directeur Paula Loekemeijer.

Paula Loekemeijer startte op 1 mei als directeur van het agentschap en secretaris van het College. In die rol volgde ze Hugo Hurts op, die in 2021 met pensioen ging. Wat haar opviel bij haar start? “De bevlogenheid van alle CBG’ers”, zegt ze vol overtuiging. “Dit is een organisatie met mensen die echt tot het gaatje gaan voor het resultaat, oftewel effectieve en goede medicijnen en vaccins. Het CBG is een organisatie waarmee ik met het volste vertrouwen vooruitkijk.”

Vergroot afbeelding
Directeur Paula Loekemeijer en collegevoorzitter Ton de Boer van het CBG.

Zichtbaarder dan ooit

De coronapandemie legde een vergrootglas op het werk van het CBG. De organisatie is zichtbaarder dan ooit. “We hadden natuurlijk al iets in gang gezet in de afgelopen jaren, als het gaat om laten zien wie we zijn en wat we doen”, vertelt collegevoorzitter Ton de Boer. “Met COVID-19 is dat echt in een stroomversnelling beland. We hielden acht persconferenties, waren zichtbaar in nieuws en actualiteiten programmas’s op televisie en hebben talloze directe vragen van consumenten beantwoord, via sociale media, maar ook via het Grootste Coronaspreekuur. We hebben daarmee ingespeeld op een behoefte van het publiek. En dat is belangrijk, want daarmee kunnen we werken aan het vertrouwen in medicijnen en de toegevoegde waarde laten zien van onze rol, ook als het niet COVID-gerelateerd is.”

Mijlpaal voor Bureau Diergeneesmiddelen

Het jaar 2021 was nadrukkelijk veel méér dan alleen maar de coronapandemie. Duidelijk zichtbaar was dat bij het Bureau Diergeneesmiddelen (BD), waar de focus volledig lag op de Verordening Diergeneesmiddelen en de Verordening Gemedicineerde voeders, die op 28 januari 2022 inmiddels in werking getreden is. “Heel 2021, maar ook al ruim daarvoor, is er ontzettend veel werk verzet bij BD ter voorbereiding daarvan. Dit terwijl de reguliere werkzaamheden gewoon doorliepen. Een knap staaltje teamwork”, benadrukt Paula. “Zowel van de collega’s van het BD, als diverse andere mensen in de organisatie én bij het ministerie van LNV die hieraan hebben bijgedragen.”

CBG jaarverslag 2021: lees nu!

Weten wat er nog meer is gebeurd in 2021? In het CBG Jaarverslag 2021 vindt u een overzicht van de vele werkzaamheden, de productiecijfers en de jaarrekening 2021. Ook vergelijken we onze resultaten opnieuw met die van de andere Europese landen. Daaruit blijkt wederom de belangrijke rol van het CBG binnen het Europese netwerk van medicijnautoriteiten.