Codelijst Woo-verzoeken

Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat publieke informatie die berust bij een bestuursorgaan openbaar is. Daarbij kent de Woo een aantal uitzonderingsgronden. Het CBG heeft deze uitzonderingsgronden uitgewerkt in een codelijst. Deze lijst is o.a. gebaseerd op een Europees richtsnoer van de HMA en EMA uit 2012.

Op 25 november 2021 heeft het CBG de codelijst van (bijzondere) persoonsgegevens aangescherpt. Dit gebeurde naar aanleiding van een genomen besluit in een bezwaarprocedure. Bij het openbaar maken worden een aantal gegevens in een registratiedossier, zoals patiëntennummers, als vertrouwelijk gezien. Het gaat hier bijvoorbeeld om gecodeerde gegevens die mogelijk terug te leiden zijn naar een persoon. Het CBG is verplicht om gegevens om tot personen herleidbare gegevens te verwijderen voordat het openbaar wordt gemaakt. Door deze gegevens weg te laten, sluit het CBG beter aan bij de AVG.