Jaarverslag 2023: Kansen voor morgen

Het was een jubileumjaar voor het CBG: in 2023 was het precies zestig jaar geleden dat de organisatie is opgericht. Daar stonden we uiteraard bij stil. Maar naast terugkijken keken we in 2023 voornamelijk vooruit, naar de ‘kansen voor morgen’. 

Voorbereiden op de toekomst

Om ‘kansen voor morgen’ aan te grijpen, moet je als organisatie inspelen op ontwikkelingen en een stap naar de toekomst maken.  

 • Zo zijn we in 2023 gestart met voorbereidingen voor de voorgestelde vernieuwde Europese wetgeving over medicijnen.  
 • Het Strategisch Business Plan (SBP) 2020-2024 beschrijft de strategische koers van de organisatie. In 2023 zijn we gestart met het uitwerken van het vervolg hierop, om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen.  
 • Het College is uitgebreid met een tweede oncoloog en een Collegelid met de expertise over ATMPs: medicijnen met menselijke genen, cellen of weefsel als basis. Expertisegebieden waarin we een toename van medicijnen zien.  
 • Om voorbereid te zijn op de toekomst, is de organisatiestructuur van het aCBG aangepast. Per 1 februari 2023 heeft het agentschap een divisiestructuur met drie divisies waar de afdelingen onder vallen, geleid door drie divisiehoofden en een algemeen directeur. 
 • Daarnaast hebben we in 2023 de eerste stappen gezet rond een groot project om ons dossiersysteem voor geneesmiddelenbeoordeling te vervangen. 

2023 in cijfers

Toch kijken we in het jaarverslag uiteraard ook terug op de ontwikkelingen in 2023. Een paar cijfers op een rijtje:  

 • We speelden net als in voorgaande jaren een vooraanstaande rol in Europa. Zo waren we vanuit Nederland direct betrokken bij ongeveer 20% van alle centrale procedures voor humane geneesmiddelen als rapporteur of co-rapporteur.  
 • Ook op het gebied van het bewaken van de veiligheid van medicijnen deden we goed mee. We waren nauw betrokken bij 14 rapporteurschappen van geneesmiddelenbewakingscomité PRAC. Nederland staat hiermee in Europa op nummer drie met de meeste rapporteurschappen.  
 • Voor diergeneesmiddelen heeft Nederland in 2023 50 DCP-aanvragen afgesloten als referentieland (RMS). Nederland staat hiermee op nummer 1 van meeste afgesloten RMS-aanvragen voor diergeneesmiddelen. 
Vergroot afbeelding

En verder...

 • ...publiceerden we ons onderzoek naar zelfzorgmedicijnen. De informatiebehoefte van medicijngebruikers is beperkt, maar het gebruik kan beter.  
 • ...bleek uit de Jaarrapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten dat er meer actie nodig was om langdurige tekorten op te vangen. 
 • ...voerde het (a)CBG campagne om mensen bewuster te maken van de desinformatie die rondgaat over anticonceptie.  

Wil je weten wat er nog meer is gebeurd in 2023? Lees dan het CBG jaarverslag van 2023 of bekijk hier de jaarrekening 2023.