Openbaar verslag Collegevergadering 991

Tweede versie, 17 augustus 2023.

Aanpassing betreft de agendapunten: 1, 4, 7.a, 7.b, 7.c, 7.e, 7.f, 7.g, 7.i, 7.m, 10.a, 10.b, 10.c en 10.e. Voor het volgende agendapunt is nog geen definitief besluit genomen: 7.d.