Verminderde beschikbaarheid epilepsiemedicijn clobazam

Het medicijn clobazam is tijdelijk minder goed beschikbaar in Nederland. Medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseren apothekers en apotheekhoudende huisartsen om aan patiënten tijdelijk voor maximaal 1 maand mee te geven, zodat het medicijn beter beschikbaar blijft. 

Clobazam is een veelgebruikt medicijn voor de behandeling van (pathologische) angst- en spanningstoestanden en als aanvullende behandeling bij epilepsie. De 10 mg tabletten zijn tijdelijk minder beschikbaar. Productieproblemen van clobazam zijn de oorzaak van deze verminderde beschikbaarheid.

In veel gevallen kan de IGJ een tekortenbesluit afgeven, zodat er (tijdelijk) toestemming is om een medicijn uit het buitenland te halen. In dit geval heeft dat geen meerwaarde. Op clobazam is namelijk de Opiumwet van toepassing, zodat een in- en uitvoerontheffing nodig is. Het aanvragen daarvan duurt op dit moment vanwege de feestdagen te lang.
 

Advies aan apothekers en huisartsen

  • Geef patiënten een kleinere hoeveelheid clobazam 10 mg tabletten mee, maximaal voor 1 maand. Houd daarbij ook rekening met de voorraad die een patiënt thuis nog heeft. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 31 maart 2024.

Door deze beperkte uitgifte is de verwachting dat de zorg voor patiënten die clobazam gebruiken voldoende is gewaarborgd tot er weer voldoende voorraad beschikbaar is. 

Het advies van CBG en IGJ is afgestemd met apothekersorganisatie KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het CBG en de IGJ houden nauw contact met de bedrijven over de verwachte leveringen.