Risico op hartproblemen bij gebruik Imbruvica

Ibrutinib (Imbruvica) verhoogt het risico op ernstige hartritmestoornissen en hartfalen. De hartproblemen kunnen dodelijk zijn en komen vaker voor bij bepaalde patiëntengroepen. Het CBG adviseert artsen daarom de hartfunctie van patiënten te controleren voor en tijdens de behandeling met Imbruvica. Ook zijn er nieuwe aanbevelingen voor het aanpassen van de dosis na hartproblemen. 

Ibrutinib wordt gebruikt bij volwassen patiënten met B-cel lymfomen. Uit klinische studies blijkt dat Ibrutinib het risico op ernstige hartritmestoornissen en hartfalen verhoogt. Het risico op dodelijke hartproblemen is groter bij oudere mensen, patiënten met een ECOG-performancestatus van 2 of hoger en patiënten met hart- en vaatziekten of met een verhoogd risico daarop. Nieuwe maatregelen moeten het risico op deze hartproblemen kleiner maken.

Advies aan artsen

  • Controleer vóór het starten van een behandeling met Imbruvica of de patiënt eerder hartproblemen had en onderzoek de hartfunctie van de patiënt. 
  • Overweeg een andere behandeling bij patiënten met een verhoogd risico op hartproblemen.
  • Blijf tijdens de behandeling de hartfunctie van de patiënt controleren. Behandel de patiënt als de hartfunctie achteruitgaat.
  • Onderbreek de behandeling met Imbruvica als een patiënt symptomatisch hartfalen of ernstige afwijkingen in het hartritme krijgt.
  • Gebruik de nieuwe aanbevelingen voor het aanpassen van de dosis bij het hervatten van de behandeling.

Brief met risico-informatie

De firma Janssen-Cilag B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar hematologen, oncologen, oncologische verpleegkundigen , cardiologen, ziekenhuisapothekers en alle genoemde zorgverleners in opleiding. 

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen van een geneesmiddel noemen we geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.