Dimethylfumaraat CF 120 mg en 240 mg, harde maagsapresistente capsules

Dit was een aanvraag voor een generiek geneesmiddel,  Dimethylfumaraat CF 120 mg en 240 mg,  harde maagsapresistente capsules. Het referentiegeneesmiddel voor dit middel is Tecfidera. Het werd niet voldoende aangetoond dat de veiligheid van het nieuwe product gelijkwaardig is aan die van het referentieproduct. Daarom wordt de baten-risicoverhouding van het voorgestelde product als negatief beschouwd. De decentrale procedure is afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.