De Verordening diergeneesmiddelen: ‘Waar staan we nu?’

Sinds 28 januari 2022 is de Verordening diergeneesmiddelen een feit. Op een aantal onderdelen wordt nog hard gewerkt aan de verfijning, verduidelijking en afronding.  Zo werkt de Europese Commissie nog aan een wetgevingshandeling om de onduidelijkheid omtrent artikel 152 lid 2 op te heffen. Het EMA bouwt de functionaliteit van de UPD uit. De CVMP is druk bezig om alle wetenschappelijke guidelines te updaten. De CMDv idem dito met het aanpassen van de Best Practice Guides en ook de nationale wetgeving wordt verder aangepast. Kortom, de implementatie en uitwerking van de nieuwe diergeneesmiddelenregulering komt steeds verder op gang.

Om u zo goed mogelijk te informeren over waar we nu staan met de Verordening diergeneesmiddelen, houden wij opnieuw een online informatiebijeenkomst. Als stakeholder in het diergeneesmiddelenveld bent u weer van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Wanneer

De  online informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 16 mei, van 13.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats via Webex. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de Verordening diergeneesmiddelen. Daarnaast kunt u ook dit keer weer vragen stellen. U kunt uw vragen vooraf insturen, dit kan tot 20 april. Aanmelden kan tot 12 mei.

Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst

Vooraf vragen stellen

Om de komende informatiebijeenkomst zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw behoeften, horen wij weer graag vooraf welke vragen u heeft. U kunt uw vragen insturen bij het aanmelden. De ingestuurde vragen (of een selectie hieruit) nemen we mee bij het opstellen van het programma.

Voor wie

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor organisaties die direct of indirect te maken hebben met de Verordening diergeneesmiddelen. Denk hierbij aan handelsvergunninghouders van diergeneesmiddelen, Regulatory Affairs and Development adviesbureaus, groothandelaren in diergeneesmiddelen, KNMvD, CPD, FVE en betrokken overheidsorganisaties.

Meer informatie

Wij proberen onze website zoveel mogelijk actueel te houden en aan te passen op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar komt. Houd u daarom steeds onze website in de gaten.

Heeft u aanvullende vragen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.