Europese Commissie publiceert verklaring interpretatie artikel 152 lid 2

De Europese Commissie heeft geluisterd naar de zorgen die er waren over een verschil in interpretatie van de overgangsbepaling artikel 152, lid 2 van de Verordening diergeneesmiddelen die vandaag is ingegaan.

Bij een strikte interpretatie van overgangsbepaling artikel 152, lid 2 zou per vandaag een verstoring van de levering van diergeneesmiddelen kunnen ontstaan. Hierover was de afgelopen periode veel onrust ontstaan bij handelsvergunninghouders, maar ook bij de nationale overheden.

De Europese Commissie heeft besloten om de geconstateerde interpretatieverschillen op te lossen. Hiervoor wordt een wetgevingshandeling gepubliceerd. Deze wetgevingshandeling stelt handelsvergunninghouders van diergeneesmiddelen in staat om diergeneesmiddelen die voldoen aan de verpakkings- en etiketteringsvereisten van Richtlijn 2001/82 of Verordening 726/2004 op de markt te blijven brengen tot 29 januari 2027. Het voorstel doet verder geen afbreuk aan de verplichting om met ingang van 28 januari 2022 te voldoen aan de andere relevante bepalingen van Verordening (EU) 2019/6.

Na goedkeuring is de rechtshandeling met terugwerkende kracht van toepassing, met ingang van 28 januari 2022.

De Europese Commissie heeft bovengenoemde gepubliceerd in een verklaring.