Openbare beoordelingsrapporten blauwtongvaccins

In april en mei 2024 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een besluit tot toestemming voor gebruik gegeven voor drie vaccins tegen het blauwtongvirus. De minister heeft die besluiten afgegeven na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd).

Hierboven staan de teksten van de openbare veiligheidsrapporten van de drie vaccins: De tekst van de besluiten en de (wetenschappelijke) productinformatie over de drie vaccins is te vinden op de Diergeneesmiddeleninformatiebank.