Desinfecterende producten: Afbakening Biociden en (Dier)geneesmiddelen

Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bieden een handvat bij de door de firma te maken keuze bij welke organisatie zij registratieaanvragen moeten indienen. Producten met een micro-organisme dodende werking bevinden zich op het grensvlak van biociden en (dier) geneesmiddelen.