Onvoldoende kennis over medicijngebruik bij mannen en vrouwen

Er is al veel bekend over man-vrouw verschillen en medicijngebruik. Maar er is nog meer onderzoek nodig om deze verschillen beter te kunnen begrijpen en de kwaliteit van zorg voor mannen en vrouwen te verbeteren.

Over de volgende zaken is nog onvoldoende bekend:

Zijn er bij sommige (groepen) medicijnen vaker verschillen in bijwerkingen tussen mannen en vrouwen?

Samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en Bijwerkingencentrum Lareb heeft het CBG dit onderzocht voor diabetesgeneesmiddelen (tegen suikerziekte) en met de Universiteit van Amsterdam voor medicijnen tegen psychische aandoeningen. Daarbij wordt gekeken of deze verschillen ook al voorkwamen in de registratiedossiers van deze medicijnen.

Zijn ‘oude’ medicijnen voldoende op vrouwen getest?

Sommige medicijnen zijn al lang op de markt (te weten, vóór de jaren '90). Door het gebruik in de praktijk is al veel bekend over deze medicijnen. Als er aanwijzingen zijn dat een medicijn bij mannen en vrouwen verschillend werkt, kan dit aanleiding zijn voor het CBG om dit verder te onderzoeken.

Hoe moeten we kijken naar ziekten die zich verschillend uiten bij mannen en vrouwen?

Dit is een vrij nieuw onderzoeksgebied. Hiervoor is uitgebreid overleg nodig tussen de farmaceutische industrie, arts-onderzoekers en het CBG: waar moeten we op letten en welke gevolgen heeft dit voor het medicijnonderzoek?

Bij nieuwe inzichten publiceert het CBG de informatie op de website.